JUDr. Květoslava Štorkánová

advokátní kancelář

Založeno v roce 1993

Dlouholeté zkušenosti, profesionalita

spolehlivost, osobní přístup

převody nemovitostí

sepis všech smluv, zajištění dokumentace a znaleckých posudků, jednání s katastrálními úřady, advokátní úschova kupní ceny...

obchodní právo

obchodní společnosti - s.r.o., a.s., družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní smlouvy, obchodní spory, vymáhání pohledávek...

občanské právo

veškeré občanskoprávní smlouvy, zastupování v občanskoprávních sporech, rodinné právo, dědické...

správní právo

jednání se správními úřady - finančními, živnostenskými, katastrálními, stavební řízení, přestupky, správní soudnictví...

pracovní právo

pracovněprávní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, soudní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní úrazy ...

Kontakt:

sídlo:
Pohořelec 110/26
Praha 1
118 00

Bělohorská 9/274
Praha 6
GSM: 735 726 669
email: e.storkanova@aksto.cz

 

Občanské právo

 • právo bytů a nebytových prostor - nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi těchto smluv, soudní spory, spory mezi majiteli a nájemníky, vymáhání dluhů od neplatičů
 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí a bytů včetně zastupování před katastrálním úřadem a podání daňového přiznání
 • převody členských práv v bytových družstvech
 • sousedské spory
 • spory v rámci společenství vlastníků jednotek
 • věcná břemena
 • spoluvlastnické záležitosti a spory, vypořádání spoluvlastníků
 • veškeré občanskoprávní smlouvy – kupní, darovací, o dílo, o půjčce, zprostředkovatelská, nájemní, podnájemní, o sdružení atd., řešení sporů při porušení těchto smluv mimosoudní i soudní cestou
 • náhrada škody
 • spory o ochranu osobnosti
 • vymáhání pohledávek, zastupování při exekucích
 • autorské právo
 • nakladatelské smlouvy
 • zastupování před soudy

Rodinné právo

rozvody – zejména dohodnuté, bytové záležitosti po rozvodu, vypořádání společného jmění manželů, výživné dětí, spory o výživné, nároky neprovdaných matek

Dědické právo

poradenství ve věcech závětí, listiny o vydědění, dědické řízení, dědické spory, dědické dohody

 
Copyright © 2010 advokátní kancelář JUDr. K. Štorkánové