JUDr. Květoslava Štorkánová

advokátní kancelář

Založeno v roce 1993

Dlouholeté zkušenosti, profesionalita

spolehlivost, osobní přístup

převody nemovitostí

sepis všech smluv, zajištění dokumentace a znaleckých posudků, jednání s katastrálními úřady, advokátní úschova kupní ceny...

obchodní právo

obchodní společnosti - s.r.o., a.s., družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní smlouvy, obchodní spory, vymáhání pohledávek...

občanské právo

veškeré občanskoprávní smlouvy, zastupování v občanskoprávních sporech, rodinné právo, dědické...

správní právo

jednání se správními úřady - finančními, živnostenskými, katastrálními, stavební řízení, přestupky, správní soudnictví...

pracovní právo

pracovněprávní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, soudní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní úrazy ...

Kontakt:

sídlo:
Pohořelec 110/26
Praha 1
118 00

Bělohorská 9/274
Praha 6
GSM: 735 726 669
email: e.storkanova@aksto.cz

 

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, družstev
 • vyřízení živnostenských oprávnění
 • změny v zápisu v obchodním rejstříku
 • změny právní formy společnosti
 • zajištění valných hromad společností
 • zastupování společníků a jejich zájmů ve vztazích uvnitř společností a družstev
 • zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti
 • smlouvy o převodu obchodního podílu a návrhy na změnu zápisu v obchodním rejstříku s vypracováním celé potřebné dokumentace
 • jednání jménem společnosti
 • likvidace společnosti
 • veškeré obchodní smlouvy – kupní, o dílo, zprostředkovatelská, o postoupení pohledávek, mandátní, o obchodním zastoupení atd.
 • obchodní spory
 • společenství vlastníků jednotek
 • právní analýzy
 • zastupování v soudních sporech
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v exekučním řízení
 • insolvenční řízení
 • registrace a zápisy obchodních známek, průmyslových a užitných vzorů
 
Copyright © 2010 advokátní kancelář JUDr. K. Štorkánové