JUDr. Květoslava Štorkánová

advokátní kancelář

Založeno v roce 1993

Dlouholeté zkušenosti, profesionalita

spolehlivost, osobní přístup

převody nemovitostí

sepis všech smluv, zajištění dokumentace a znaleckých posudků, jednání s katastrálními úřady, advokátní úschova kupní ceny...

obchodní právo

obchodní společnosti - s.r.o., a.s., družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní smlouvy, obchodní spory, vymáhání pohledávek...

občanské právo

veškeré občanskoprávní smlouvy, zastupování v občanskoprávních sporech, rodinné právo, dědické...

správní právo

jednání se správními úřady - finančními, živnostenskými, katastrálními, stavební řízení, přestupky, správní soudnictví...

pracovní právo

pracovněprávní smlouvy, ukončení pracovního poměru, odstupné, soudní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní úrazy ...

Kontakt:

sídlo:
Pohořelec 110/26
Praha 1
118 00

Bělohorská 9/274
Praha 6
GSM: 735 726 669
email: e.storkanova@aksto.cz

 

Převody nemovitostí

 • sepis všech smluv a úřední ověření jejich podpisů
 • zastupování při jednání s katastrálními úřady
 • zajištění technické dokumentace
 • zajištění znaleckých posudků
 • advokátní úschovy kupní ceny a odstupného
 • vyřízení daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • smlouvy o věcném břemeni
 • věcná břemena
 • zástavní smlouvy
 • příprava dokumentace pro získání hypotéky
 • smlouvy o převodu jednotek do vlastnictví včetně jednání s katastrálním úřadem
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy
 • příprava dokumentace pro ustavení orgánů a stanov pro společenství vlastníků jednotek
 • veškerá agenda týkající se bytových družstev a společenství vlastníků
 
Copyright © 2010 advokátní kancelář JUDr. K. Štorkánové